Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Menu góra
Strona startowa Urząd Miasta i Gminy Regulamin organizacyjny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Nr 3/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 04.12.2006r. - Regulamin organizacyjny, menu 37, artykuł 13 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 3/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 04.12.2006r.

Zarządzenie Nr 3/2006

Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

z dnia 04.12.2006r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

w Miłomłynie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / zarządzam co następuje:

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn zmienia się w ten sposób, że:

1. § 10 pkt 5 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:„ 5.1) ds. promocji i pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na rozwój lokalny”.

2. § 16pkt 1 ppkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z zagranicą;

22) współpraca z organizacjami pozarządowymi wynikająca z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

23) prowadzenie spraw z zakresu Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości:

a. współpraca z przedsiębiorcami,

b. organizowanie szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców,

c. informowanie o możliwościach pozyskania funduszy na utworzenie i rozwój działalności gospodarczej.

24) aktywizacja zawodowa bezrobotnych;

25) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

3. § 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. promocji i pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych na rozwój lokalny należy:

1) pozyskiwanie i gromadzenie informacji o zewnętrznych źródłach finansowania, przekazywanie tych informacji referatom Urzędu oraz innym potencjalnym Beneficjentom,

2) opracowywanie wniosków o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach źródeł zewnętrznych,

3) monitorowanie złożonych wniosków / w tym sporządzanie sprawozdań z ich realizacji/,

4) współpraca z administracją rządową i samorządową oraz innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania funduszy,

5) opracowywanie i aktualizacja programów gospodarczych i planów strategicznych związanych z rozwojem gminy,

6) prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy i turystyki,

7) organizacja imprez turystyczno - promocyjnych i uroczystości gminnych,

8)przekazywanie informacji dot. promocji i turystyki do zamieszczenia na stronie internetowej gminy,

9) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.


    2. Przy znakowaniu spraw stanowisko używa symbolu „PiF”.
    4. w § 21 skreśla się ppkt 77, 78,79,80.
    5. Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
   

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie: w zakresie określonym w § 1 pkt 2 z dniem podjęcia , natomiast w zakresie określonym w § 1 pkt 1,3,4 i 5 z dniem 01.03.2007r.
   

 

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn
    Zbigniew Skolmowski

Metryka

data wytworzenia
2007-09-10
data udostępnienia
2007-09-10
sporządzone przez
Ignaczak Wojciech
opublikowane przez
Wojciech Ignaczak
ilość odwiedzin
430
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.