Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury spraw urzędowych  / Wydział Spraw Obywatelskich cz. II
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Spraw Obywatelskich cz. II Wydział Spraw Obywatelskich cz. II


Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

IWONA KOZAKIEWICZ

Miejsce załatwienia

URZĄD MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN

UL.TWARDA 12, 14-140 MIŁOMŁYN

POKÓJ Nr 12

Telefon kontaktowy

89-642-58-20

Adres e-mail

wso@milomlyn.pl

 

Klauzula RODO

 

Sposób załatwienia:

 • osobiście

 • przez Pełnomocnika

 • ePUAP

Wnioskodawca otrzymuje z urzędu bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania. Wnioskodawca otrzymuje na wniosekzaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17,00 zł.

1. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez Pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

2. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.

4. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje Kierownik USC w miejscu zameldowania rodzica.

Wymagane Dokumenty

1.  Wypełniony formularz (załączniki poniżej).

2.  Dowód osobisty lub paszport.

3.  Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz do wglądu, dokument (oryginał) potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. W przypadku nowo wybudowanego domu należy okazać dokument o odbiorze budynku i zawiadomienie o nadaniu mu numeru.

 

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Pełnomocnictwo

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

 

Czas realizacji

NIEZWŁOCZNIE

Opłaty

 1. Czynności zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej

 2. Opłacie skarbowej podlega: wydanie zaświadczenia – 17,00 zł oraz złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie – 17,00zł.

Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

 1. Opłatę skarbową wnosi się :

 • bezpośrednio w kasie Urzędu

 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn: Bank Spółdzielczy w Iławie, Oddział w Miłomłynie Nr 32 8831 1025 2003 0000 0228 0001

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać także w formie dokumentu elektronicznego  poprzezplatformę e-PUAP, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wniosek powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym w myśl ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 2096)

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017, poz.  2411).

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1000).

 4. Udzielenia pełnomocnictwa: art. 33 § 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2018, poz.2096 z późn.zm.).data wytworzenia2019-08-14
data udostępnienia2019-08-14
sporządzone przezIwona Kozakiewicz
opublikowane przezWojciech Ignaczak
ilość odwiedzin33
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, Twarda 12, 14-140 Miłomłyn, tel.: 89 642 58 01, fax: 89 642 58 02, gmina@milomlyn.pl, www.milomlyn.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@