Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury spraw urzędowych  / Wydział Spraw Obywatelskich cz. I
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Spraw Obywatelskich cz. I Wydział Spraw Obywatelskich cz. I
Wpisanie do rejestru wyborców

podstawa prawna

Wnioskowania o wpisanie do rejestru wyborców - art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 ze zm.)


Sposobu załatwienia sprawy – art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267, ze zm.) w związku  z art. 20 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

wydział

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 1. Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
  Adres: ul. Twarda 12
  14-140 Miłomłyn
  Pokój nr 12
 2. Informacja: Telefony:  89 642 58 20; 89 642 58 21
  Adres e-mail: usc@milomlyn.pl
wymagane dokumenty
 1. Wniosek   o   wpisanie   wyborcy   do   rejestru   wyborców   w   części   A/B   –  Wzór wniosku do pobrania w załączniku nr 1
 2. Załączniki do wniosku:
  • Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  • Pisemna   deklaracja,   w   której   wnioskodawca   podaje   swoje   obywatelstwo   i   adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Wzór do pobrania w załączniku nr 2
opłaty

Nie ma opłat

termin

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Decyzja   o   wpisaniu   lub   odmowie   wpisania   do   rejestru   wyborców, wydawana w ciągu 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

tryb odwołania
 1. Od   decyzji   w   sprawie   odmowy   wpisania   do   rejestru   wyborców   przysługuje   prawo wniesienia   skargi   do   właściwego   miejscowo   sądu   rejonowego.   Skargę   wnosi   się za pośrednictwem   Burmistrza   Miasta   i   Gminy   Miłomłyn,   w   terminie   3   dni   od   daty doręczenia decyzji. 
 2. Od decyzji orzekającej o wpisaniu do rejestru wyborców nie przysługuje odwołanie, ani skarga   do   sądu.   Na   stwierdzone   nieprawidłowości   w   danych   osobowych   przysługuje prawo   wniesienia   reklamacji   do   Burmistrza   Miasta   i   Gminy   Miłomłyn.   Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia, i wydać decyzje w sprawie. Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodująca skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść,   w terminie   3  dni od  dnia   doręczenia   decyzji  skargę za  pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn do właściwego miejscowo sądu rejonowego.
inne
 1. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.
 2. Wyborcy   będący   obywatelami   polskimi,   zameldowani   w   Gminie   Miłomłyn   na   pobyt   stały   są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
 3. Wyborcy stale zamieszkali w Gminie Miłomłyn bez zameldowania na pobyt stały,   wyborcy nigdzie niezamieszkali,   przebywający   stale   w   Gminie   Miłomłyn,   oraz   wyborcy   stale   zamieszkali   w   Gminie Miłomłyn   pod   innym   adresem   aniżeli   adres   ich   zameldowania   na   pobyt   stały   w   Gminie   Miłomłyn mogą  być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w   tej   sprawie   w Urzędzie   Miasta   i   Gminy   Miłomłyn   wniosek   wraz   z załącznikami wymienione w części I.


data wytworzenia2016-08-17
data udostępnienia2016-08-17
sporządzone przezIgnaczak Wojciech
opublikowane przezWojciech Ignaczak
ilość odwiedzin258
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, Twarda 12, 14-140 Miłomłyn, tel.: 89 642 58 01, fax: 89 642 58 02, gmina@milomlyn.pl, www.milomlyn.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@