Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Menu góra
Strona startowa Procedury spraw urzędowych Wydział Spraw Obywatelskich cz. I
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR XXIII/2016 ze zwyczajnej sesji Rady miejskiej w Miłomłynie odbytej w dniu 8 czerwca 2016 r. - Wydział Spraw Obywatelskich cz. I, menu 104, artykuł 30 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Spraw Obywatelskich cz. I

Wpisanie do rejestru wyborców

Podstawa prawna

Wnioskowania o wpisanie do rejestru wyborców - art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 ze zm.)


Sposobu załatwienia sprawy – art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267, ze zm.) w związku  z art. 20 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Wydział

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 1. Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
  Adres: ul. Twarda 12
  14-140 Miłomłyn
  Pokój nr 12
 2. Informacja: Telefony:  89 642 58 20; 89 642 58 21
  Adres e-mail: usc@milomlyn.pl

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek   o   wpisanie   wyborcy   do   rejestru   wyborców   w   części   A/B   –  Wzór wniosku do pobrania w załączniku nr 1
 2. Załączniki do wniosku:
  • Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  • Pisemna   deklaracja,   w   której   wnioskodawca   podaje   swoje   obywatelstwo   i   adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Wzór do pobrania w załączniku nr 2

Opłaty

Nie ma opłat

Termin

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Decyzja   o   wpisaniu   lub   odmowie   wpisania   do   rejestru   wyborców, wydawana w ciągu 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Tryb odwołania

 1. Od   decyzji   w   sprawie   odmowy   wpisania   do   rejestru   wyborców   przysługuje   prawo wniesienia   skargi   do   właściwego   miejscowo   sądu   rejonowego.   Skargę   wnosi   się za pośrednictwem   Burmistrza   Miasta   i   Gminy   Miłomłyn,   w   terminie   3   dni   od   daty doręczenia decyzji. 
 2. Od decyzji orzekającej o wpisaniu do rejestru wyborców nie przysługuje odwołanie, ani skarga   do   sądu.   Na   stwierdzone   nieprawidłowości   w   danych   osobowych   przysługuje prawo   wniesienia   reklamacji   do   Burmistrza   Miasta   i   Gminy   Miłomłyn.   Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia, i wydać decyzje w sprawie. Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodująca skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść,   w terminie   3  dni od  dnia   doręczenia   decyzji  skargę za  pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Inne

 1. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.
 2. Wyborcy   będący   obywatelami   polskimi,   zameldowani   w   Gminie   Miłomłyn   na   pobyt   stały   są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
 3. Wyborcy stale zamieszkali w Gminie Miłomłyn bez zameldowania na pobyt stały,   wyborcy nigdzie niezamieszkali,   przebywający   stale   w   Gminie   Miłomłyn,   oraz   wyborcy   stale   zamieszkali   w   Gminie Miłomłyn   pod   innym   adresem   aniżeli   adres   ich   zameldowania   na   pobyt   stały   w   Gminie   Miłomłyn mogą  być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w   tej   sprawie   w Urzędzie   Miasta   i   Gminy   Miłomłyn   wniosek   wraz   z załącznikami wymienione w części I.

Metryka

data wytworzenia
2016-08-17
data udostępnienia
2016-08-17
sporządzone przez
Ignaczak Wojciech
opublikowane przez
Wojciech Ignaczak
ilość odwiedzin
306
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.